Tips
Lēmumi
Gads
No 2012. gada 22. marta
Mēnesis
Oktobris

LĒMUMS

Nr. 5

 

Rīgā, 2012. gada 16. oktobrī

Par grozījumiem vēlēšanu iecirkņu sarakstā

Centrālā vēlēšanu komisija ir saņēmusi pašvaldību priekšlikumus par vēlēšanu iecirkņa adreses maiņu, vēlēšanu iecirkņa slēgšanu un jauna vēlēšanu iecirkņa izveidošanu.

Atbilstīgi Republikas pilsētu un novadu vēlēšanu komisiju un vēlēšanu iecirkņu komisiju likuma 1. panta trešajai daļai Centrālā vēlēšanu komisija nolemj:

grozīt 2008. gada 3. jūlija lēmumu Nr. 24 „Par vēlēšanu iecirkņu sarakstu”:

1. mainīt vēlēšanu iecirkņa adresi:

Iecirkņa numurs

Iecirkņa
nosaukums

Adrese

349

Uzvaras vidusskola

Sporta iela 3, Uzvara, Gailīšu pagasts, Bauskas novads, LV-3931

2. izslēgt no vēlēšanu iecirkņu saraksta:

Iecirkņa numurs

Iecirkņa
nosaukums

Adrese

566

Sieksātes pagastmāja

Sieksātes pagastmāja, Sieksāte, Rudbāržu pagasts, Skrundas novads, LV-3325

3. papildināt vēlēšanu iecirkņu sarakstu:

Iecirkņa numurs

Iecirkņa
nosaukums

Adrese

962

Administratīvā ēka

Peldu iela 2, Daugavmala, Tīnūžu pagasts, Ikšķiles novads, LV-5052

Centrālās vēlēšanu komisijas priekšsēdētājs                                                                         

Arnis Cimdars

Centrālās vēlēšanu komisijas sekretārs                                                                                 

Ritvars Eglājs