Tips
Lēmumi
Gads
Līdz 2012. gada 22. martam
Mēnesis
Janvāris

LĒMUMS

Nr. 5

Rīgā,  2012. gada 3. janvārī

Par instrukcijas apstiprināšanu

Centrālā vēlēšanu komisija nolemj:

apstiprināt instrukciju “Tautas nobalsošanas sarīkošana ārvalstīs”. 

 

Centrālās vēlēšanu komisijas priekšsēdētājs                                                                               

Arnis Cimdars

Centrālās vēlēšanu komisijas sekretārs                                                                                       

Kārlis Kamradzis