Tips
Lēmumi
Gads
2011
Mēnesis
Aprīlis

LĒMUMS
Nr. 5 

Rīgā, 2011. gada 19. aprīlī 

 Par parakstu vākšanu tautas nobalsošanas ierosināšanai par likumiem „Grozījumi likumā „Par valsts pabalstu izmaksu laika periodā no 2009. gada līdz 2012. gadam””, „Grozījums likumā „Par maternitātes un slimības apdrošināšanu””, „Grozījumi likumā „Par apdrošināšanu bezdarba gadījumam””

Saskaņā ar likuma „Par tautas nobalsošanu un likumu ierosināšanu” 7.panta pirmo daļu un Valsts prezidenta 2011. gada 19. aprīļa paziņojumu Nr.9 par likumu „Grozījumi likumā „Par valsts pabalstu izmaksu laika periodā no 2009. gada līdz 2012. gadam””, „Grozījums likumā „Par maternitātes un slimības apdrošināšanu””, „Grozījumi likumā „Par apdrošināšanu bezdarba gadījumam”” publicēšanas apturēšanu, Centrālā vēlēšanu komisija nolemj:

noteikt, ka parakstu vākšana tautas nobalsošanas ierosināšanai par likumu „Grozījumi likumā „Par valsts pabalstu izmaksu laika periodā no 2009. gada līdz 2012. gadam””, „Grozījums likumā „Par maternitātes un slimības apdrošināšanu””, „Grozījumi likumā „Par apdrošināšanu bezdarba gadījumam”” apturēšanu notiek no 2011. gada 18. maija līdz 2011. gada 16. jūnijam ieskaitot.

 

Centrālās vēlēšanu komisijas priekšsēdētājs

Arnis Cimdars

Centrālās vēlēšanu komisijas sekretārs         

Kārlis Kamradzis