Tips
Lēmumi
Gads
2013
Mēnesis
Janvāris

Lēmums

Nr. 5

Rīgā, 2013.gada 31.janvārī

Par Vislatvijas Sociāldemokrātu kustības „Par Neatkarīgu Latviju!” iesniegto likumprojektu "Par tautas līdzdalību eiro ieviešanas termiņa izlemšanā"

Atbilstīgi likuma „Par tautas nobalsošanu, likumu ierosināšanu un Eiropas pilsoņu iniciatīvu” 23.panta ceturtajai daļai un 23.panta piektās daļas 2.punktam, Centrālā vēlēšanu komisija, balsojot ar sešām balsīm „par”, vienam „pret”, nolemj:

atteikt likumprojekta „Par tautas līdzdalību eiro ieviešanas termiņa izlemšanā” reģistrāciju.

Centrālās vēlēšanu komisijas lēmums ir pārsūdzams Augstākās tiesas Senāta Administratīvo lietu departamentā Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.

 

Centrālās vēlēšanu komisijas priekšsēdētājs

Arnis Cimdars

Centrālās vēlēšanu komisijas sekretārs

Ritvars Eglājs