Tips
Lēmumi
Gads
2018
Mēnesis
Augusts

LĒMUMS

Nr.53

Rīgā, 2018.gada 17. augustā

Par Z. Laicāna svītrošanu no 13. Saeimas deputātu kandidātu saraksta

2018. gada 8. augustā Centrālā vēlēšanu komisija reģistrēja politisko partiju apvienības “Par Alternatīvu” kandidātu sarakstus 13. Saeimas vēlēšanām.

Lai konstatētu, vai pieteiktie kandidāti atbilst Saeimas vēlēšanu likuma (turpmāk – likums) 4. panta prasībām un uz viņiem neattiecas likuma 5. pantā minētie ierobežojumi, Centrālā vēlēšanu komisija nosūtīja kandidātu sarakstus likuma 13. panta trešajā daļā noteiktajām kompetentajām institūcijām.

2018. gada 14. augustā Centrālajā vēlēšanu komisijā saņemta Iekšlietu ministrijas Informācijas centra vēstule Nr. 14-10/7557 ar informāciju, ka pēc tā rīcībā esošajām ziņām uz politisko partiju apvienības “Par Alternatīvu” deputāta kandidātu Zigfrīdu Laicānu attiecas Saeimas vēlēšanu likuma 5. panta 4. punktā minētais ierobežojums.

Pamatojoties uz augstākminēto, saskaņā ar likuma 5. panta 4. punktu, 13. panta otrās daļas 1.punkta “a” apakšpunktu un trešās daļas 4.punktu, Centrālā vēlēšanu komisija

nolemj:

svītrot Zigfrīdu Laicānu no politisko partiju apvienības “Par Alternatīvu” deputātu kandidātu saraksta Rīgas vēlēšanu apgabalā.

Šo lēmumu triju darbdienu laikā no tā pieņemšanas dienas var pārsūdzēt Administratīvajā apgabaltiesā, Baldones ielā 1A, Rīgā, LV – 1007.

 

Centrālās vēlēšanu komisijas priekšsēdētājs

Arnis Cimdars

Centrālās vēlēšanu komisijassekretārs

Ritvars Eglājs