Tips
Lēmumi
Gads
2011
Mēnesis
Augusts

LĒMUMS

Nr. 54

Rīgā                                                                         

 2011. gada 12. augustā

Par grozījumiem vēlēšanu iecirkņu komisiju sastāvā ārvalstīs

               Saskaņā ar Republikas pilsētu un novadu vēlēšanu komisiju un vēlēšanu iecirkņu komisiju likuma 5. panta trešo daļu Centrālā vēlēšanu komisija nolemj:

  1. Atsaukt vēlēšanu iecirkņa Nr.1067 Amerikas Savienotajās Valstīs (Milvokos) komisijas priekšsēdētāju Ainu Ventu.
  2. Iecelt Vilni Strēlnieku par vēlēšanu iecirkņa Nr.1067 Amerikas Savienotajās Valstīs (Milvokos) komisijas priekšsēdētāju.
  3. Atsaukt vēlēšanu iecirkņa Nr.1067 Amerikas Savienotajās Valstīs (Milvokos) komisijas sekretāru Mikeli Abulu.
  4. Iecelt Vitautu Beldavu par vēlēšanu iecirkņa Nr.1067 Amerikas Savienotajās Valstīs (Milvokos) komisijas sekretāru.

Centrālās vēlēšanu komisijas

priekšsēdētājs 

Arnis Cimdars

Centrālās vēlēšanu komisijas

sekretārs                                                                              

Kārlis Kamradzis