Tips
Lēmumi
Gads
2011
Mēnesis
Augusts

LĒMUMS

Nr. 55

Rīgā, 2011. gada 12.augustā

 Par grozījumiem vēlēšanu iecirkņu sarakstā 11. Saeimas vēlēšanām 2011. gada 17. septembrī

 Centrālā vēlēšanu komisija ir saņēmusi pašvaldību priekšlikumus par vēlēšanu iecirkņu atrašanās vietu maiņu.

Saskaņā ar Republikas pilsētu un novadu vēlēšanu komisiju un vēlēšanu iecirkņu komisiju likuma 1. panta trešo daļu Centrālā vēlēšanu komisija nolemj:

izdarīt izmaiņas 2008. gada 3. jūlija lēmumā Nr. 24 „Par vēlēšanu iecirkņu sarakstu” - mainīt iecirkņu nosaukumus un adreses:

Iecirkņa numurs

Iecirkņa nosaukums

Adrese

611

Ozolmuižas pils

Ozolmuižas pils, Brīvzemnieku pagasts, Alojas novads, LV 4063

604

Limbažu novada pašvaldības Administratīvā ēka

Rīgas iela 16, Limbaži, Limbažu novads, LV 4001

619

Skultes kultūras integrācijas centrs

„Pagastmāja”, Mandegas, Skultes pagasts, Limbažu novads, LV 4025

621

Sporta un kultūras centrs „Vidriži”

„Ābeles”, Vidriži, Vidrižu pagasts, Limbažu novads, LV 4013

224

Liepājas Valsts tehnikums

Ventspils iela 51, Liepāja, LV 3417

234

Liepājas Valsts tehnikums

Klāva Ukstiņa iela 17/23, Liepāja, LV 3411

Centrālās vēlēšanu komisijas priekšsēdētājs                                                                         

Arnis Cimdars

Centrālās vēlēšanu komisijas sekretārs                                                                                 

Kārlis Kamradzis