Tips
Lēmumi
Gads
2018
Mēnesis
Augusts

LĒMUMS

Nr. 57

Rīgā, 2018.gada 21.augustā

Par A. Karijeva svītrošanu no 13. Saeimas deputātu kandidātu saraksta

2018. gada 7. augustā Centrālajā vēlēšanu komisijā iesniegti politisko partiju apvienības “Par Alternatīvu” Saeimas deputātu kandidātu saraksti, kurus Centrālā vēlēšanu komisija Saeimas vēlēšanu likumā noteiktajā kārtībā pārbaudīja un reģistrēja 8. augustā. Politisko partiju apvienības “Par Alternatīvu” Rīgas vēlēšanu apgabala kandidātu sarakstā ar 9. kārtas numuru pieteikts Arkādijs Karijevs (turpmāk – iesniedzējs).

2018. gada 20. augustā Centrālajā vēlēšanu komisijā saņemts iesniedzēja iesniegums ar lūgumu svītrot viņu no kandidātu saraksta “Par Alternatīvu”, jo neesot parakstījis ne piekrišanas, ne citus kandidātu saraksta “Par Alternatīvu” dokumentus 13. Saeimas vēlēšanām.

2018. gada 21. augusta Centrālās vēlēšanu komisijas sēdē iesniedzējs iesniegumā minēto lūgumu uzturēja.

Kandidātu saraksta “Par Alternatīvu” iesniedzējs Jānis Kuzins nevarēja izskaidrot, kā šāda situācija radusies.

Centrālās vēlēšanu komisijas kompetencē nav vērtēt, vai paraksti uz dokumentiem ir īsti un kuru personu paraksti tie ir. Iespējami noziedzīgi nodarījumi konstatējami kriminālprocesuālā ceļā. Centrālā vēlēšanu komisija secina, ka iesniedzējam nav bijis nodoma kandidēt 13. Saeimas vēlēšanās un viņš nav devis savu piekrišanu iekļaušanai kandidātu sarakstā. Faktu, kas liecinātu par pretējo, nav. Līdz ar to iesniedzējs no kandidātu saraksta svītrojams.

Pamatojoties uz augstākminēto, Centrālā vēlēšanu komisija nolemj:

Svītrot Arkādiju Karijevu no politisko partiju apvienības “Par Alternatīvu” deputātu kandidātu saraksta Rīgas vēlēšanu apgabalā.

 

Centrālās vēlēšanu komisijas priekšsēdētājs

Arnis Cimdars

Centrālās vēlēšanu komisijas sekretārs

Ritvars Eglājs