Tips
Lēmumi
Gads
2016
Mēnesis
Oktobris

LĒMUMS

Nr.6

Rīgā, 2016.gada 18.oktobrī                                                                                                  

Par fizisko personu datiem (iniciatīva Nr.20150918 – 008)

Centrālā vēlēšanu komisija ir konstatējusi, ka no 2015.gada 19.septembra līdz 2016.gada 18.septembrim par biedrības “Atvērtās pārvaldības partnerība Latvijā” iesniegto likumprojektu “Grozījumi likumā “Par tautas nobalsošanu, likumu ierosināšanu un Eiropas pilsoņu iniciatīvu”” atcelšanu” (iniciatīvas Nr.20150918 – 008) Centrālās vēlēšanu komisijas parakstu vākšanas sistēmā un vienotajā valsts un pašvaldību pakalpojumu portālā Latvija.lv kopā ir reģistrēti 1494 parakstu apliecināšanas fakti. 

Liekot vērā, ka Centrālajā vēlēšanu komisijā nav iesniegts likumā “Par tautas nobalsošanu, likumu ierosināšanu un Eiropas pilsoņu iniciatīvu” 22.panta pirmajā daļā  noteiktais vēlētāju parakstu skaits, lai nodrošinātu fizisko personu datu aizsardzību atbilstīgi Fizisko personu datu aizsardzības likuma 10.panta pirmās daļas 3.punktam un Centrālās vēlēšanu komisijas Parakstu vākšanas sistēmas iekšējo drošības noteikumu 30.punktam, Centrālā vēlēšanu komisija nolemj:

  1. nodot pastāvīgā glabāšanā Latvijas Nacionālajam arhīvam fizisko personu datus par 2015.gada 18.septembrī Centrālajā vēlēšanu komisijā reģistrēto likumprojektu “Grozījumi likumā “Par tautas nobalsošanu, likumu ierosināšanu un Eiropas pilsoņu iniciatīvu”” atcelšanu” (iniciatīvas Nr.20150918 – 008);
  2. pēc pirmā punkta izpildes dzēst Centrālās vēlēšanu komisijas parakstu vākšanas sistēmā un vienotajā valsts un pašvaldību pakalpojumu portālā Latvija.lv fizisko personu datus par 2015.gada 18.septembrī Centrālajā vēlēšanu komisijā reģistrēto likumprojektu “Grozījumi likumā “Par tautas nobalsošanu, likumu ierosināšanu un Eiropas pilsoņu iniciatīvu”” atcelšanu” (iniciatīvas Nr.20150918 – 008);
  3. noteikt, ka par minēto likumprojektu aizpildītie paraksta apliecinājuma veidlapu un izziņu eksemplāri, kas glabājas dzīvesvietas deklarēšanas vietā pašvaldībā, bāriņtiesā vai pie pagasta vai pilsētas pārvaldes vadītāja, iznīcināmi, sastādot par to aktu;
  4. uzdot Centrālās vēlēšanu komisijas priekšsēdētājam izdot rīkojumu šā lēmuma 3.punkta izpildei. 

Centrālās vēlēšanu komisijas priekšsēdētājs

Arnis Cimdars

Centrālās vēlēšanu komisijas sekretārs

Ritvars Eglājs