Tips
Lēmumi
Gads
2018
Mēnesis
Septembris

LĒMUMS

Nr. 64

Rīgā, 2018. gada 18. septembrī

Par grozījumiem vēlēšanu iecirkņu sarakstā

Centrālā vēlēšanu komisija ir saņēmusi pašvaldību priekšlikumus par vēlēšanu iecirkņu nosaukumu un adrešu maiņu, vēlēšanu iecirkņa likvidēšanu.

Atbilstīgi Republikas pilsētu un novadu vēlēšanu komisiju un vēlēšanu iecirkņu komisiju likuma 1. panta trešajai daļai Centrālā vēlēšanu komisija nolemj:

grozīt 2008. gada 3. jūlija lēmumu Nr.24 „Par vēlēšanu iecirkņu sarakstu”:

  1. mainīt vēlēšanu iecirkņu nosaukumus un adreses:

Iecirkņa numurs

Iecirkņa nosaukums

Adrese

308.

Liepnas tautas nams

"Birzītes", Liepna, Liepnas pag., Alūksnes nov.

362.

Cēsu pilsētas Pastariņa sākumskola

Raunas iela 7, Cēsis, Cēsu nov.

  1. izslēgt no vēlēšanu iecirkņu saraksta:

Iecirkņa numurs

Iecirkņa nosaukums

Adrese

693.

Kaibalas pamatskola

"Kaibalas Skola", Kaibala, Lielvārdes pag., Lielvārdes nov.

Centrālās vēlēšanu komisijas priekšsēdētājs

Arnis Cimdars

Centrālās vēlēšanu komisijas sekretārs

Ritvars Eglājs