Tips
Lēmumi
Gads
2011
Mēnesis
Augusts

LĒMUMS

Nr. 66

Rīgā                                                                       

2011. gada 19. augustā

Par grozījumiem vēlēšanu iecirkņu komisiju sastāvā ārvalstīs

               Saskaņā ar Republikas pilsētu un novadu vēlēšanu komisiju un vēlēšanu iecirkņu komisiju likuma 5. panta trešo daļu Centrālā vēlēšanu komisija nolemj:

  1. Iecelt Elīnu Šteinhenu par vēlēšanu iecirkņa Nr.1047 Vācijas Federatīvajā Republikā (Berlīnē) komisijas locekli.
  2. Atsaukt vēlēšanu iecirkņa Nr.1029 Krievijas Federācijā (Maskavā) komisijas locekli Maiju Bišofu.
  3. Iecelt Zani Rozenbergu par vēlēšanu iecirkņa Nr.1029 Krievijas Federācijā (Maskavā) komisijas locekli.

Centrālās vēlēšanu komisijas

priekšsēdētājs 

Arnis Cimdars

Centrālās vēlēšanu komisijas

sekretārs                                                                              

Kārlis Kamradzis