Tips
Lēmumi
Gads
2011
Mēnesis
Augusts

LĒMUMS

Nr. 67 

Rīgā 

2011. gada 19. augustā

 Par grozījumiem vēlēšanu iecirkņu sarakstā 11. Saeimas vēlēšanām

2011. gada 17. septembrī

 Centrālā vēlēšanu komisija ir saņēmusi pašvaldību priekšlikumus par vēlēšanu iecirkņu atrašanās vietu maiņu.

Saskaņā ar Republikas pilsētu un novadu vēlēšanu komisiju un vēlēšanu iecirkņu komisiju likuma 1. panta trešo daļu Centrālā vēlēšanu komisija nolemj:

izdarīt izmaiņas 2008. gada 3. jūlija lēmumā Nr. 24 „Par vēlēšanu iecirkņu sarakstu” - mainīt iecirkņu nosaukumus un adreses: 

Iecirkņa numurs

Iecirkņa

nosaukums

Adrese

830.

Stendes tautas nams

Dumpīšu iela 3, Stende, Talsu novads,     LV 3257

841.

Ķūļciema tautas nams

„Tautas nams”, Ķūļciems, Ķūļciema pagasts, Talsu novads, LV 3283

842.

Laidzes brīvā laika pavadīšanas centrs

„Mežrozes”, Laidze, Laidzes pagasts, Talsu novads, LV 3280

874.

Pūres kultūras nams

„Vārpas”, Pūre, Pūres pagasts, Tukuma novads, LV 3124

Centrālās vēlēšanu komisijas

priekšsēdētājs                                                                         

Arnis Cimdars

Centrālās vēlēšanu komisijas

sekretārs                                                                                 

Kārlis Kamradzis