Tips
Lēmumi
Gads
2018
Mēnesis
Septembris

LĒMUMS

Nr. 67

Rīgā, 2018. gada 18. septembrī

Par grozījumu Vēlēšanu komisiju un vēlēšanu iecirkņu komisiju darbības finansēšanas instrukcijā

Centrālā vēlēšanu komisija nolemj:

izdarīt ar Centrālās vēlēšanu komisijas 2018. gada 10. jūlija lēmumu Nr. 23 apstiprinātajā Vēlēšanu komisiju un vēlēšanu iecirkņu komisiju darbības finansēšanas instrukcijā šādu grozījumu:

izteikt 5. punktu šādā redakcijā:

5.Balsošanas organizēšanai ieslodzījuma vietās pieaicināto personu finansēšanas kārtība

Lai nodrošinātu vēlētāju sarakstu sagatavošanu balsošanai ieslodzījuma vietās un citu vēlēšanu iecirkņa komisijas pienākumu pildīšanu ieslodzījuma vietā, vēlēšanu komisija slēdz attiecīgus līgumus ar pieaicinātajām personām, kuras tam pilnvarojusi Ieslodzījuma vietu pārvalde un attiecīgo ieslodzījuma vietu administrācija.”

 

Centrālās vēlēšanu komisijas priekšsēdētājs

Arnis Cimdars

Centrālās vēlēšanu komisijas sekretārs

Ritvars Eglājs