Tips
Lēmumi
Gads
2018
Mēnesis
Septembris

LĒMUMS

Nr. 68

Rīgā, 2018. gada 18. septembrī

Par grozījumiem 2018. gada 10. augusta lēmumā Nr. 47 “Par finansējuma sadalījumu republikas pilsētu un novadu vēlēšanu komisijām 2018. gada Saeimas vēlēšanām”

Izdarīt Centrālās vēlēšanu komisijas 2018. gada 10. augusta lēmuma Nr. 47 “Par finansējuma sadalījumu republikas pilsētu un novadu vēlēšanu komisijām 2018. gada Saeimas vēlēšanām” pielikumā šādus grozījumus:

Nr.p. k.

Pašvaldība

Atlīdzība

Preces un pakalpojumi

Kopā finansējums

(1+2)

A

B

1

2

3

11

Ādažu novads

9 106

748

9 854

35

Iecavas novads

3 596

640

4 236

51

Krāslavas novads

27 490

2 617

30 107

67

Mārupes novads

14 684

1 783

16 467

96

Saulkrastu novads

5 865

820

6 685

Centrālās vēlēšanu komisijas priekšsēdētājs

Arnis Cimdars

Centrālās vēlēšanu komisijas sekretārs

Ritvars Eglājs