Tips
Lēmumi
Gads
2016
Mēnesis
Oktobris

LĒMUMS

Nr.7

Rīgā, 2016.gada 18.oktobrī

Par grozījumiem instrukcijā “Kārtība, kādā apliecināmi vēlētāju paraksti likumu ierosināšanai”

Centrālā vēlēšanu komisija nolemj:

izdarīt ar Centrālās vēlēšanu komisijas 2015.gada 7.septembra lēmumu Nr.7 apstiprinātajā instrukcijā “Kārtība, kādā apliecināmi vēlētāju paraksti likumu ierosināšanai” (ar grozījumiem, kas izdarīti ar 18.09.2015. lēmumu Nr. 9) un tās pielikumā šādus grozījumus:

 1. Izteikt 2.8.4. punktu šādā redakcijā:
  “ievada PVS vēlētāja personu apliecinošā dokumenta veidu, derīguma beigu datumu un apliecināšanas vietu;”.
 2. Izteikt 2.9.2. punktu šādā redakcijā:
  “norāda personu apliecinošā dokumenta veidu, derīguma beigu datumu un veidlapas parakstīšanas vietu;”.
 3. Izteikt 3.1.4. punktu šādā redakcijā:
  “ievada PVS vēlētāja vārdu, uzvārdu, personas kodu, personu apliecinošā dokumenta veidu un derīguma beigu datumu;”.
 4. Izteikt 3.1.9. punktu šādā redakcijā:
  “pēc pieslēguma Iedzīvotāju reģistram atjaunošanas, ievada PVS veidlapas numuru, parakstīšanās datumu, personu apliecinošā dokumenta veidu un derīguma beigu datumu.”
 5. Izteikt 3.2.8. punktu šādā redakcijā:
  “ieraksta veidlapā vēlētāja personu apliecinošā dokumenta veidu, derīguma beigu datumu un apliecināšanas vietu;”.
 6. Izteikt 3.2.12. punktu šādā redakcijā:
  “pēc tam ievada PVS veidlapas numuru, parakstīšanās datumu, personu apliecinošā dokumenta veidu, derīguma beigu datumu un apliecināšanas vietu.”
 7. Izteikt 3.3.5. punktu šādā redakcijā:
  “ieraksta veidlapā vēlētāja vārdu, uzvārdu, personas kodu, parakstīšanās datumu, personas dokumenta veidu, derīguma beigu datumu un apliecināšanas vietu;”.
 8. Izteikt 3.3.9. punktu šādā redakcijā:
  “pēc tam ievada PVS veidlapas numuru, personas kodu, parakstīšanās datumu, personu apliecinošā dokumenta veidu, derīguma beigu datumu un apliecināšanas vietu.”
 9. Izteikt pielikuma 4.2.1. un 4.2.2. punktus šādā redakcijā:

“4.2.1. pases, derīga līdz…………………

4.2.2. personas apliecības, derīga līdz ……………………………”.

Lēmums stājas spēkā 2016.gada 14.novembrī.

 

Centrālās vēlēšanu komisijas priekšsēdētājs                                                                              

Arnis Cimdars

Centrālās vēlēšanu komisijas sekretārs                                                                                       

Ritvars Eglājs