Tips
Lēmumi
Gads
No 2012. gada 22. marta
Mēnesis
Decembris

LĒMUMS

Nr. 7

 

Rīgā, 2012.gada 6.decembrī

Par grozījumiem vēlēšanu iecirkņu sarakstā

 

       Centrālā vēlēšanu komisija ir saņēmusi pašvaldības priekšlikumu par vēlēšanu iecirkņa adreses maiņu.

       Atbilstīgi Republikas pilsētu un novadu vēlēšanu komisiju un vēlēšanu iecirkņu komisiju likuma 1.panta trešajai daļai Centrālā vēlēšanu komisija nolemj:

       grozīt 2008.gada 3.jūlija lēmumu Nr.24 „Par vēlēšanu iecirkņu sarakstu”:

       mainīt vēlēšanu iecirkņa adresi:

Iecirkņa    numurs    

Iecirkņa
nosaukums

Adrese

376.

Zvaniņi                  

Sporta iela 14, Augšlīgatne, Līgatnes pagasts, Līgatnes novads, LV - 4108

Centrālās vēlēšanu komisijas priekšsēdētājs                                                                             Arnis Cimdars

                                                                                               

Centrālās vēlēšanu komisijas sekretārs                                                                                     Ritvars Eglājs