Tips
Lēmumi
Gads
2011
Mēnesis
Aprīlis

LĒMUMS
Nr. 7 

Rīgā, 2011.gada 27.aprīlī

Par instrukcijas apstiprināšanu

Centrālā vēlēšanu komisija nolemj:

Apstiprināt instrukciju „Parakstu vākšana ārvalstīs”.

 

Centrālās vēlēšanu komisijas priekšsēdētājs                                                                   Arnis Cimdars

Centrālās vēlēšanu komisijas sekretārs                                                                          Kārlis Kamradzis