Tips
Lēmumi
Mēnesis
Janvāris

LĒMUMS Nr. 7

Rīgā, 2024. gada 26. janvārī

 

 

Par politiskās partijas “JKP Jaunā konservatīvā partija” kandidātu saraksta reģistrēšanu Eiropas Parlamenta vēlēšanām

 

 

 

2024. gada 25. janvārī Centrālā vēlēšanu komisija ir saņēmusi iesniedzēja:

 

Politiskās partijas “JKP Jaunā konservatīvā partija”, reģ. Nr. 40008224598

 

iesniegto kandidātu sarakstu Eiropas Parlamenta vēlēšanām un konstatē, ka tas iesniegts, ievērojot Eiropas Parlamenta vēlēšanu likuma prasības.

Pamatojoties uz minēto un atbilstīgi Eiropas Parlamenta vēlēšanu likuma 14. panta pirmajai daļai Centrālā vēlēšanu komisija nolemj:

 

reģistrēt 2024. gada 8. jūnija Eiropas Parlamenta vēlēšanām kandidātu sarakstu:

 

politisko partiju “JKP Jaunā konservatīvā partija”.

 

 

Centrālās vēlēšanu komisijas

priekšsēdētāja                                                    Kristīne Saulīte

 

 

Centrālās vēlēšanu komisijas

sekretārs                                                            Ritvars Eglājs