Tips
Lēmumi
Gads
2011
Mēnesis
Augusts

LĒMUMS

Nr. 70

 Rīgā

2011. gada 24. augustā

 Par grozījumiem vēlēšanu iecirkņu sarakstā 11. Saeimas vēlēšanām

2011. gada 17. septembrī

 Centrālā vēlēšanu komisija ir saņēmusi pašvaldību priekšlikumus par vēlēšanu iecirkņu atrašanās vietu maiņu.

Saskaņā ar Republikas pilsētu un novadu vēlēšanu komisiju un vēlēšanu iecirkņu komisiju likuma 1. panta trešo daļu Centrālā vēlēšanu komisija nolemj:

 izdarīt izmaiņas 2008. gada 3. jūlija lēmumā Nr. 24 „Par vēlēšanu iecirkņu sarakstu” - mainīt iecirkņu nosaukumus un adreses: 

Iecirkņa numurs

Iecirkņa

nosaukums

Adrese

396.

Subates pilsētas kultūras nams

Tirgus laukums 19, Subate, Ilūkstes novads, LV 5471

756

Rēznas pamatskola

Skolas iela 2, Stoļerova, Stoļerovas pagasts, Rēzeknes novads, LV 4642

Centrālās vēlēšanu komisijas

priekšsēdētājs                                                                         

Arnis Cimdars

Centrālās vēlēšanu komisijas

sekretārs                                                                                 

Kārlis Kamradzis