Tips
Lēmumi
Gads
2011
Mēnesis
Augusts

LĒMUMS

Nr. 71

Rīgā                                                                             

2011. gada 24. augustā

Par grozījumiem vēlēšanu iecirkņu sarakstā ārvalstīs 11. Saeimas vēlēšanām 2011. gada 17. Septembrī

 Centrālā vēlēšanu komisija 2011. gada 23. augustā ir saņēmusi Latvijas Republikas Ārlietu ministrijas priekšlikumu par vēlēšanu iecirkņa adreses maiņu.

Saskaņā ar Saeimas vēlēšanu likuma 43. panta pirmo un otro daļu Centrālā vēlēšanu komisija nolemj:

izdarīt izmaiņas 2011. gada 5. augusta lēmuma Nr.46 „Par vēlēšanu iecirkņu izveidošanu ārvalstīs 11. Saeimas vēlēšanām 2011. gada 17. septembrī”:

Nr. p. k.

Iecirkņa

numurs

Pārstāvniecība

Iecirkņa

adrese

 

1

 

985.

Dānijas Karaliste (Vejle)

NØrremarksskolen, Moldovej 5, 7100,

Vejle

Centrālās vēlēšanu komisijas

priekšsēdētājs

Arnis Cimdars

Centrālās vēlēšanu komisijas

sekretārs

Kārlis Kamradzis