Tips
Lēmumi
Gads
2011
Mēnesis
Augusts

LĒMUMS 

Nr. 72

Rīgā, 2011. gada 26. augustā

Par finansējuma sadalījumu republikas pilsētu, novadu vēlēšanu komisijām

11. Saeimas vēlēšanām 2011. gada 17. septembrī 

            Saskaņā ar likuma „Par Centrālo vēlēšanu komisiju” 6. panta 1. apakšpunktu Centrālā vēlēšanu komisija nolemj:

            apstiprināt šā lēmuma pielikumā norādīto finansējuma sadalījumu republikas pilsētu un novadu vēlēšanu komisijām.

Centrālās vēlēšanu komisijas priekšsēdētājs

Arnis Cimdars

Centrālās vēlēšanu komisijas sekretārs

Kārlis Kamradzis

 ***

 

Pielikums

Centrālās vēlēšanu komisijas

2011. gada 26. augusta lēmumam Nr. 72

Finansējuma sadalījums republikas pilsētu, novadu vēlēšanu komisijām 11. Saeimas vēlēšanām (latos)

Nr.p. k.

Pilsēta, novads

Atlīdzība kopā

2+3

t.sk.

Preces un pakalpojumi

Kopā finansējums  1+4

Atalgojums

Darba devēja sociālā apdrošināšana 24.09%

 

A

1

2

3

4

5

1

Ādažu novads

2327

1875

452

528

2855

2

Aglonas novads

6572

5296

1276

588

7160

3

Aizkraukles novads

6857

5526

1331

789

7646

4

Aizputes novads

10994

8860

2134

1099

12093

5

Aknīstes novads

5146

4147

999

449

5595

6

Alojas novads

8029

6470

1559

711

8740

7

Alsungas novads

1913

1542

371

238

2151

8

Alūksnes novads

30462

24548

5914

2538

33000

9

Amatas novads

9399

7574

1825

777

10176

10

Apes novads

6572

5296

1276

575

7147

11

Auces novads

9487

7645

1842

867

10354

12

Babītes novads

3546

2858

688

569

4115

13

Baldones novads

2132

1718

414

362

2494

14

Baltinavas novads

1897

1529

368

254

2151

15

Balvu novads

19441

15667

3774

1820

21261

16

Bauskas novads

17329

13965

3364

2138

19467

17

Beverīnas novads

5173

4169

1004

436

5609

18

Brocēnu novads

6701

5400

1301

663

7364

19

Burtnieku novads

9514

7667

1847

897

10411

20

Carnikavas novads

3414

2751

663

454

3868

21

Cēsu novads

8819

7107

1712

1389

10208

22

Cesvaines novads

3250

2619

631

379

3629

23

Ciblas novads

7866

6339

1527

632

8498

24

Dagdas novads

16322

13153

3169

1352

17674

25

Daugavpils  

46351

37353

8998

6415

52766

26

Daugavpils novads

33508

27003

6505

2986

36494

27

Dobeles novads

19786

15945

3841

2064

21850

28

Dundagas novads

7959

6414

1545

676

8635

29

Durbes novads

6521

5255

1266

537

7058

30

Engures novads

6799

5479

1320

728

7527

31

Ērgļu novads

5181

4175

1006

444

5625

32

Garkalnes novads

2182

1758

424

399

2581

33

Grobiņas novads

6899

5560

1339

873

7772

34

Gulbenes novads

25399

20468

4931

2554

27953

35

Iecavas novads

2317

1867

450

528

2845

36

Ikšķiles novads

3561

2870

691

605

4166

37

Ilūkstes novads

10883

8770

2113

1016

11899

38

Inčukalna novads

3472

2798

674

513

3985

39

Jaunjelgavas novads

9396

7572

1824

781

10177

40

Jaunpiebalgas novads

3224

2598

626

346

3570

41

Jaunpils novads

3225

2599

626

309

3534

42

Jēkabpils

14465

11657

2808

1892

16357

43

Jēkabpils novads

13436

10828

2608

994

14430

44

Jelgava

24320

19599

4721

3787

28107

45

Jelgavas novads

23967

19314

4653

2366

26333

46

Jūrmala

26591

21429

5162

3535

30126

47

Kandavas novads

10953

8827

2126

1037

11990

48

Kārsavas novads

9438

7606

1832

892

10330

49

Kocēnu novads

9435

7603

1832

821

10256

50

Kokneses novads

5317

4285

1032

560

5877

51

Krāslavas novads

20882

16828

4054

1984

22866

52

Krimuldas novads

5314

4282

1032

536

5850

53

Krustpils novads

9407

7581

1826

813

10220

54

Kuldīgas novads

29594

23849

5745

2875

32469

55

Ķeguma novads

5330

4295

1035

549

5879

56

Ķekavas novads

8831

7117

1714

1373

10204

57

Lielvārdes novads

8320

6705

1615

940

9260

58

Liepāja

32988

26584

6404

4750

37738

59

Līgatnes novads

3302

2661

641

375

3677

60

Limbažu novads

15612

12581

3031

1759

17371

61

Līvānu novads

12539

10105

2434

1334

13873

62

Lubānas novads

1992

1605

387

310

2302

63

Ludzas novads

19405

15638

3767

1808

21213

64

Madonas novads

26926

21699

5227

2776

29702

65

Mālpils novads

3288

2650

638

358

3646

66

Mārupes novads

8432

6795

1637

1020

9452

67

Mazsalacas novads

6553

5281

1272

555

7108

68

Mērsraga novads

1927

1553

374

216

2143

69

Naukšēnu novads

3199

2578

621

328

3527

70

Neretas novads

7916

6379

1537

609

8525

71

Nīcas novads

3300

2659

641

441

3741

72

Ogres novads

26050

20993

5057

3068

29118

73

Olaines novads

5838

4705

1133

984

6822

74

Ozolnieku novads

6856

5525

1331

765

7621

75

Pārgaujas novads

5233

4217

1016

482

5715

76

Pāvilostas novads

5157

4156

1001

471

5628

77

Pļaviņu novads

6669

5374

1295

638

7307

78

Preiļu novads

8377

6751

1626

1050

9427

79

Priekules novads

8027

6469

1558

740

8767

80

Priekuļu novads

8194

6603

1591

848

9042

81

Raunas novads

3301

2660

641

395

3696

82

Rēzekne

19126

15413

3713

2665

21791

83

Rēzeknes novads

39325

31691

7634

3622

42947

84

Riebiņu novads

9397

7573

1824

830

10227

85

Rīga

237346

191269

46077

38426

275772

86

Rojas novads

6593

5313

1280

567

7160

87

Ropažu novads

3435

2768

667

483

3918

88

Rucavas novads

3184

2566

618

343

3527

89

Rugāju novads

3223

2597

626

361

3584

90

Rūjienas novads

8048

6486

1562

746

8794

91

Rundāles novads

6536

5267

1269

504

7040

92

Salacgrīvas novads

6885

5548

1337

818

7703

93

Salas novads

5203

4193

1010

468

5671

94

Salaspils novads

5956

4800

1156

1086

7042

95

Saldus novads

30978

24964

6014

2956

33934

96

Saulkrastu novads

3426

2761

665

477

3903

97

Sējas novads

3208

2585

623

288

3496

98

Siguldas novads

10059

8106

1953

1344

11403

99

Skrīveru novads

2060

1660

400

322

2382

100

Skrundas novads

8017

6461

1556

714

8731

101

Smiltenes novads

18010

14514

3496

1647

19657

102

Stopiņu novads

5438

4382

1056

633

6071

103

Strenču novads

7883

6353

1530

590

8473

104

Talsu novads

28686

23117

5569

3178

31864

105

Tērvetes novads

5184

4178

1006

440

5624

106

Tukuma novads

24426

19684

4742

2773

27199

107

Vaiņodes novads

3221

2596

625

350

3571

108

Valkas novads

10963

8835

2128

1064

12027

109

Valmiera

11940

9622

2318

1896

13836

110

Varakļānu novads

5198

4189

1009

498

5696

111

Vārkavas novads

5109

4117

992

414

5523

112

Vecpiebalgas novads

7958

6413

1545

650

8608

113

Vecumnieku novads

12277

9894

2383

1055

13332

114

Ventspils

20459

16487

3972

2694

23153

115

Ventspils novads

17935

14453

3482

1603

19538

116

Viesītes novads

6579

5302

1277

578

7157

117

Viļakas novads

10754

8666

2088

917

11671

118

Viļānu novads

8096

6524

1572

808

8904

119

Zilupes novads

6517

5252

1265

577

7094

 

Kopā

1485144

1196830

288314

172697

1657841

Centrālās vēlēšanu komisijas priekšsēdētājs

Arnis Cimdars

Centrālās vēlēšanu komisijas sekretārs

Kārlis Kamradzis