Tips
Lēmumi
Gads
2011
Mēnesis
Augusts

LĒMUMS

Nr. 73

Rīgā                                                                        

2011. gada 26. augustā

Par Andra Grīņa un Arvja Circeņa svītrošanu no 11.Saeimas deputātu kandidātu saraksta

                Centrālā vēlēšanu komisija likumā noteiktā kārtībā 2011. gada 18. augustā saņēma no Latvijas Republikas Iekšlietu ministrijas Informācijas centra izziņu Nr. 14/5-7924, kas apliecina, ka uz 11.Saeimas vēlēšanām reģistrētā partijas Kristīgi demokrātiskā savienība deputātu kandidātu sarakstā Kurzemes vēlēšanu apgabalā pieteiktajiem deputātu kandidātiem Andri Grīni un Arvi Circeni ir attiecināmi Saeimas vēlēšanu likuma 5. panta 3.punktā noteiktie ierobežojumi.

               Iekšlietu ministrijas Informācijas centrs ir informējis Centrālo vēlēšanu komisiju, ka Informācijas centra Sodu reģistrā ir ziņas, ka A. Grīnis 2010. gada 15. jūlijā ir notiesāts pēc Krimināllikuma 214.panta pirmās daļas ar naudas sodu. Naudas sods samaksāts 2010. gada 25. oktobrī un saskaņā ar Krimināllikuma 63. pantu sodāmība dzēsīsies 2011. gada 25. oktobrī. A. Circens notiesāts pēc šī paša Krimināllikuma panta 2010. gada 20. maijā ar naudas sodu, naudas sods samaksāts 2011. gada 7. aprīlī un sodāmība saskaņā ar Krimināllikuma 63. pantu dzēsīsies 2012. gada 7. aprīlī. Uz abām šīm personām neattiecas 2010. gada 21. oktobrī pieņemtie grozījumi Krimināllikumā un attiecīgo grozījumu pārejas noteikumi par atbrīvošanu no soda izciešanas.

               Centrālās vēlēšanu komisijas kompetencē nav pārbaudīt Informācijas centra dokumentā sniegtās ziņas, kas liedz deputātu kandidātam kandidēt vēlēšanās, papildus izziņai pieprasot tiesas spriedumus, vai interpretēt Krimināllikuma attiecīgās normas. Ziņu patiesumu un attiecīgo ierobežojumu atbilstību izvērtē Informācijas centrs.

               Centrālā vēlēšanu komisija konstatē, ka tādejādi uz deputātu kandidātu Andri Grīni un Arvi Circeni attiecas Saeimas vēlēšanu likuma 5. panta 3. punktā minētie ierobežojumi.

Centrālā vēlēšanu komisija saskaņā ar Saeimas vēlēšanu likuma 13. panta otrās daļas 1. punkta „a” apakšpunktu un 13. panta trešās daļas 3.punktu, nolemj:

svītrot Andri Grīni un Arvi Circeni no partijas Kristīgi demokrātiskā savienība deputātu kandidātu saraksta Kurzemes vēlēšanu apgabalā.

Centrālās vēlēšanu komisijas lēmumu par pieteiktā deputātu kandidāta svītrošanu no reģistrētā deputātu kandidātu saraksta var pārsūdzēt Administratīvajā apgabaltiesā, Jēzusbaznīcas ielā 9, Rīgā, LV 1050, triju darbdienu laikā no lēmuma pieņemšanas dienas.

Centrālās vēlēšanu komisijas priekšsēdētājs

Arnis Cimdars

Centrālās vēlēšanu komisijas sekretārs

Kārlis Kamradzis