Tips
Lēmumi
Gads
2018
Mēnesis
Oktobris

LĒMUMS

Nr. 74

Rīgā, 2018. gada 2. oktobrī

Par ārvalstīs izveidoto 13. Saeimas vēlēšanu iecirkņu komisiju locekļu iecelšanu un sastāva grozīšanu

Centrālā vēlēšanu komisija 2018. gada 2. oktobrī ir saņēmusi Latvijas Republikas Ārlietu ministrijas priekšlikumus par ārvalstīs izveidoto 13. Saeimas vēlēšanu iecirkņu komisiju locekļu iecelšanu, sastāva grozīšanu un citiem labojumiem.

Saskaņā ar Republikas pilsētu un novadu vēlēšanu komisiju un vēlēšanu iecirkņu komisiju likuma 5. panta trešo daļu Centrālā vēlēšanu komisija nolemj:

  1. Atsaukt 1086. vēlēšanu iecirkņa Austrijas Republikā (Grācā) komisijas locekli Arti Kalniņu.
  2. Iecelt Kristiānu Reingoldi par 1086. vēlēšanu iecirkņa Austrijas Republikā (Grācā) komisijas locekli.
  3. Mainīt 1082. vēlēšanu iecirkņa Zviedrijas Karalistē (Luleo) komisijas sekretāres uzvārdu no Zanes Barunas uz Brauna.

 

Centrālās vēlēšanu komisijas priekšsēdētājs

Arnis Cimdars

Centrālās vēlēšanu komisijas sekretārs

Ritvars Eglājs