Tips
Lēmumi
Gads
2011
Mēnesis
Augusts

LĒMUMS

Nr. 74

Rīgā                                                              

2011. gada 26. augustā

Par grozījumiem vēlēšanu iecirkņu komisiju sastāvā ārvalstīs

               Saskaņā ar Republikas pilsētu un novadu vēlēšanu komisiju un vēlēšanu iecirkņu komisiju likuma 5. panta trešo daļu Centrālā vēlēšanu komisija nolemj:

  1. Atsaukt vēlēšanu iecirkņa Nr.1017 Beļģijas Karalistē (Briselē) komisijas locekli Gati Bēci.
  2. Iecelt Baibu Zariņu par vēlēšanu iecirkņa Nr.1017 Beļģijas Karalistē (Briselē) komisijas locekli.
  3. Atsaukt vēlēšanu iecirkņa Nr.1064 Amerikas Savienotajās Valstīs (Detroitā) komisijas locekli Daini Rudzīti.
  4. Iecelt Tatjanu Žagari par vēlēšanu iecirkņa Nr.1064 Amerikas Savienotajās Valstīs (Detroitā) komisijas locekli.

Centrālās vēlēšanu komisijas

priekšsēdētājs 

Arnis Cimdars

Centrālās vēlēšanu komisijas

sekretārs                                                                              

Kārlis Kamradzis