Tips
Lēmumi
Gads
2018
Mēnesis
Oktobris

LĒMUMS

Nr. 75

Rīgā, 2018. gada 5. oktobrī

Par ārvalstīs izveidoto 13. Saeimas vēlēšanu iecirkņu komisiju locekļu iecelšanu un sastāva grozīšanu

Centrālā vēlēšanu komisija 2018. gada 3. oktobrī ir saņēmusi Latvijas Republikas Ārlietu ministrijas priekšlikumus par ārvalstīs izveidoto 13. Saeimas vēlēšanu iecirkņu komisiju locekļu iecelšanu, sastāva grozīšanu un citiem labojumiem.

Saskaņā ar Republikas pilsētu un novadu vēlēšanu komisiju un vēlēšanu iecirkņu komisiju likuma 5. panta trešo daļu Centrālā vēlēšanu komisija nolemj:

 1. Mainīt 1097. vēlēšanu iecirkņa Ķīnas Tautas Republikā (Pekinā) komisijas priekšsēdētājas un sekretāres amatus (priekšsēdētāja – Inese Liepiņa, sekretāre– Angelīna Maksimova).
 2. Atsaukt 1082. Zviedrijas Karalistē (Luleo) komisijas sekretāri Zani Braunu.
 3. Iecelt Sandru Kramu par 1082. vēlēšanu iecirkņa Zviedrijas Karalistē (Luleo) komisijas sekretāri.
 4. Atsaukt 1093. Vācijas Federatīvā Republikā (Minhenē) komisijas locekli Ilzi Litenboku.
 5. Iecelt Linardu Levitu par 1093. vēlēšanu iecirkņa Vācijas Federatīvā Republikā (Minhenē) komisijas locekli.
 6. Atsaukt 1000. vēlēšanu iecirkņa Brazīlijas Federatīvā Republikā (Novaodesā) komisijas sekretāri Renāti de Karvaļo-Albrehtu.
 7. Iecelt Andreju Gustavu Maltu - Puriņu par 1000.vēlēšanu iecirkņa Brazīlijas Federatīvā Republikā (Novaodesā) komisijas sekretāru.
 8. Atsaukt 1088. vēlēšanu iecirkņa Īrijā (Limerikā) komisijas sekretāri Dainu Konstantinovu-Škurovu.
 9. Iecelt iecirkņa komisijas locekli Aigu Kunicku par 1088. vēlēšanu iecirkņa Īrijā (Limerikā) komisijas sekretāri.
 10. Iecelt Aivu Mūrnieci par 1088. vēlēšanu iecirkņa Īrijā (Limerikā) komisijas locekli.
 11. Iecelt Indru Jākobsoni par 1005. vēlēšanu iecirkņa Īrijā (Balbrigenā) komisijas locekli.

 

Centrālās vēlēšanu komisijas priekšsēdētājs

Arnis Cimdars

Centrālās vēlēšanu komisijas sekretārs

Ritvars Eglājs