Tips
Lēmumi
Gads
2011
Mēnesis
Septembris

LĒMUMS

Nr. 75

Rīgā                                                                       

2011. gada 6. septembrī

Par grozījumiem vēlēšanu iecirkņu komisiju sastāvā ārvalstīs

               Saskaņā ar Republikas pilsētu un novadu vēlēšanu komisiju un vēlēšanu iecirkņu komisiju likuma 5. panta trešo daļu Centrālā vēlēšanu komisija nolemj:

  1. Iecelt Mārtiņu Kreitus par vēlēšanu iecirkņa Nr.1035 Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotajā Karalistē (Straumēnos) komisijas locekli.
  2. Atsaukt vēlēšanu iecirkņa Nr.986 Īrijas Republikā (Limerikā) komisijas locekli Inesi Ēdolfu.
  3. Iecelt Kristīni Škurovu par vēlēšanu iecirkņa Nr.986 Īrijas Republikā (Limerikā) komisijas locekli.
  4. Iecelt Viktoru Belasiku par vēlēšanu iecirkņa Nr.986 Īrijas Republikā (Limerikā) komisijas locekli.
  5. Iecelt Jolantu Pūci par vēlēšanu iecirkņa Nr.1039 Norvēģijas Karalistē (Oslo) komisijas locekli.
  6. Iecelt Kārli Valdmani par vēlēšanu iecirkņa Nr.1039 Norvēģijas Karalistē (Oslo) komisijas locekli.

Centrālās vēlēšanu komisijas

priekšsēdētājs 

Arnis Cimdars

Centrālās vēlēšanu komisijas

sekretārs                                                                              

Kārlis Kamradzis