Tips
Lēmumi
Gads
2018
Mēnesis
Oktobris

LĒMUMS

Nr. 76

Rīgā, 2018. gada 5. oktobrī

Par grozījumiem 2018. gada 10. augusta lēmumā Nr. 47 “Par finansējuma sadalījumu republikas pilsētu un novadu vēlēšanu komisijām 2018. gadaSaeimas vēlēšanām”

Izdarīt Centrālās vēlēšanu komisijas 2018. gada 10. augusta lēmuma Nr. 47 “Par finansējuma sadalījumu republikas pilsētu un novadu vēlēšanu komisijām 2018. gada Saeimas vēlēšanām” pielikumā šādus grozījumus:

Nr.p. k.

Pašvaldība

Atlīdzība

Preces un pakalpojumi

Kopā finansējums

(1+2)

A

B

1

2

3

28

Dundagas novads

9 960

1429

11 389

34

Gulbenes novads

35878

3017

38 895

Centrālās vēlēšanu komisijas priekšsēdētājs

Arnis Cimdars

Centrālās vēlēšanu komisijas sekretārs

Ritvars Eglājs