Tips
Lēmumi
Gads
2018
Mēnesis
Oktobris

LĒMUMS

Nr. 78

Rīgā, 2018. gada 16. oktobrī

Par grozījumiem 2018. gada 28. augusta lēmumā Nr. 60“Par atalgojumam nepieciešamo naudas līdzekļu sadalījumu vēlēšanu iecirkņu komisijām ārvalstīs 13. Saeimas vēlēšanu organizēšanai”

Izdarīt Centrālās vēlēšanu komisijas 2018. gada 28. augusta lēmuma Nr. 60 “Par atalgojumam nepieciešamo naudas līdzekļu sadalījumu vēlēšanu iecirkņu komisijām ārvalstīs

13. Saeimas vēlēšanu organizēšanai” pielikumā šādus grozījumus:

Nr. p.k.

Valsts, pilsēta

Finansējums atalgojumam, euro

61

Nīderlandes Karaliste (Hāga)

645

Centrālās vēlēšanu komisijas priekšsēdētājs

Arnis Cimdars

Centrālās vēlēšanu komisijas sekretārs

Ritvars Eglājs