Tips
Lēmumi
Gads
2011
Mēnesis
Maijs

 LĒMUMS

Nr. 8

 

Rīgā, 2011. gada 5. maijā

 Par atalgojumu republikas pilsētu un novadu vēlēšanu komisiju locekļiem un parakstu vācējiem parakstu vākšanai likuma „Grozījumi Latvijas Republikas Satversmē” ierosināšanai un parakstu vākšanai tautas nobalsošanas ierosināšanai par apturētajiem likumiem „Grozījumi likumā „Par valsts pabalstu izmaksu laika periodā no 2009. gada līdz 2012. gadam””, „Grozījums likumā „Par maternitātes un slimības apdrošināšanu””, „Grozījumi likumā „Par apdrošināšanu bezdarba gadījumam””

Saskaņā ar Republikas pilsētu un novadu vēlēšanu komisiju un vēlēšanu iecirkņu komisiju likuma 21. panta trešo daļu Centrālā vēlēšanu komisija nolemj:

noteikt šādu darba stundas tarifa likmi republikas pilsētu un novadu vēlēšanu komisiju locekļiem un parakstu vācējiem:

Pašvaldības vēlēšanu komisija ar parakstu vākšanas vietu skaitu virs 40

Priekšsēdētājs

3,85

 

Sekretārs

3,20

 

Loceklis

2,00

 
     

Pašvaldības vēlēšanu komisija ar parakstu vākšanas vietu skaitu no 15 - 40

Priekšsēdētājs

2,75

 

Sekretārs

2,70

 

Loceklis

1,75

 
     

Pašvaldības vēlēšanu komisija ar parakstu vākšanas vietu skaitu no 7 - 14

Priekšsēdētājs

2,55

 

Sekretārs

2,50

 

Loceklis

1,65

 
     

Pašvaldības vēlēšanu komisija ar parakstu vākšanas vietu skaitu no 1 - 6

Priekšsēdētājs

2,35

 

Sekretārs

2,30

 

Loceklis

1,65

 
 

 

 

Parakstu vācējs

1,65

 
 

 

 

Centrālās vēlēšanu komisijas priekšsēdētājs                               Arnis Cimdars

Centrālās vēlēšanu komisijas sekretāra p.i.                                 Dzintra Kusiņa