Tips
Lēmumi
Gads
Līdz 2012. gada 22. martam
Mēnesis
Janvāris

LĒMUMS

Nr.8 

Rīgā, 2012. gada 3. janvārī

 Par grozījumiem vēlēšanu iecirkņu sarakstā 

Centrālā vēlēšanu komisija ir saņēmusi pašvaldību priekšlikumus par vēlēšanu iecirkņa atrašanās vietas maiņu.

Saskaņā ar Republikas pilsētu un novadu vēlēšanu komisiju un vēlēšanu iecirkņu komisiju likuma 1. panta trešo daļu Centrālā vēlēšanu komisija nolemj:

izdarīt izmaiņas 2008. gada 3. jūlija lēmumā Nr. 24 „Par vēlēšanu iecirkņu sarakstu” - mainīt iecirkņu nosaukumus un adreses:

Iecirkņa numurs

Iecirkņa nosaukums

Adrese

960

„Alternatīvās aprūpes centrs „Pīlādzis””

Stacijas iela 5, Carnikava, Carnikavas novads, LV 2116

605

Ainažu kultūras nams

Valdemāra iela 50, Ainaži, Salacgrīvas novads, LV 4033

644

Nirzas tautas nams

Nirza, Nirzas pagasts, Ludzas novads, LV 5729

Centrālās vēlēšanu komisijas priekšsēdētājs                                                                         

Arnis Cimdars

Centrālās vēlēšanu komisijas sekretārs                                                                                 

Kārlis Kamradzis