Tips
Lēmumi
Gads
2016
Mēnesis
Novembris

LĒMUMS

Nr. 8

Rīgā                                                                                        

2016. gada 24. novembrī

Par iniciatīvas grupas reģistrēšanu

2016. gada 23. novembrī biedrība “VARU LATVIJAS TAUTAI”, reģ. Nr. 40008239930, juridiskā adrese: Ūdru iela 14, Mārupe, Mārupes novads, LV – 2167, (turpmāk – Iesniedzējs) iesniedza Centrālajā vēlēšanu komisijā iesniegumu par iniciatīvas grupas reģistrēšanu ar mērķi organizēt parakstu vākšanu Saeimas atsaukšanai.

Saskaņā ar likuma „Par tautas nobalsošanu, likumu ierosināšanu un Eiropas pilsoņu iniciatīvu” 25.6 panta trešo daļu Centrālā vēlēšanu komisija 10 dienu laikā pēc iniciatīvas grupas iesnieguma saņemšanas pieņem vienu no šādiem lēmumiem:

  1. reģistrēt iniciatīvas grupu, ja tā atbilst šā likuma 23.panta otrās daļas prasībām un ja dienā, kad iesniegts iesniegums par reģistrāciju, nav iestājies Satversmes 14.pantā noteiktais termiņš, kad nevar ierosināt tautas nobalsošanu par Saeimas atsaukšanu;
  2. atteikt iniciatīvas grupas reģistrāciju, ja tā neatbilst šā likuma 23.panta otrās daļas prasībām vai ja dienā, kad iesniegts iesniegums par reģistrāciju, ir iestājies Satversmes 14.pantā noteiktais termiņš, kad nevar ierosināt Saeimas atlaišanu.

Saskaņā ar likuma “Par tautas nobalsošanu, likumu ierosināšanu un Eiropas pilsoņu iniciatīvu” 25.6 panta pirmo daļu un 23.panta otrās daļas 2.punktu iniciatīvas grupa var būt Biedrību un nodibinājumu likumā noteiktajā kārtībā izveidota un reģistrēta ne mazāk kā 10 vēlētāju izveidota biedrība. Pēc iesniegumam pievienotajām reģistrāciju apliecinošu dokumentu kopijām un Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā esošajām ziņām Centrālā vēlēšanu komisija konstatē, ka Iesniedzējs atbilst likuma prasībām un saskaņā ar likuma “Par tautas nobalsošanu, likumu ierosināšanu un Eiropas pilsoņu iniciatīvu” 25.6 panta otro daļu ir tiesīgs iesniegt Centrālajai vēlēšanu komisijai iesniegumu par reģistrāciju.

Centrālajai vēlēšanu komisijai jānosaka, vai dienā, kad iesniegts iesniegums par reģistrāciju, nav iestājies Satversmes 14.pantā noteiktais termiņš, kad nevar ierosināt Saeimas atlaišanu.

Latvijas Republikas Satversmes 14.pantā noteikts, ka „tiesības ierosināt tautas nobalsošanu par Saeimas atsaukšanu nevar izmantot gadu pēc Saeimas sanākšanas, gadu pirms Saeimas pilnvaru beigām”. Iesniedzēja iesniegums Centrālajā vēlēšanu komisijā saņemts 2016.gada 23.novembrī Saskaņā ar Latvijas Republikas Satversmes 12.pantu jaunievēlētā Saeima sanāk uz pirmo sēdi novembra mēneša pirmajā otrdienā, kad arī izbeidzas iepriekšējās Saeimas pilnvaras. Attiecīgi 12.Saeima uz pirmo sēdi sanāca 2014.gada 4.novembrī un 12.Saeimas pilnvaras izbeidzas 2018.gada novembra mēneša pirmajā otrdienā. Tādējādi dienā, kad Iesniedzējs iesniedza iesniegumu par reģistrāciju (2016. gada 23. novembrī) nav iestājies Satversmes 14.pantā noteiktais termiņš, kad nevar ierosināt Saeimas atlaišanu.

Ievērojot augstāk minēto, saskaņā ar Latvijas Republikas Satversmes 12. un 14.pantu un likuma „Par tautas nobalsošanu, likumu ierosināšanu un Eiropas pilsoņu iniciatīvu” 25.6 panta trešās daļas 1.punktu Centrālā vēlēšanu komisija

nolemj:

  1. reģistrēt iniciatīvas grupu – biedrību „VARU LATVIJAS TAUTAI” – parakstu vākšanai par ierosinājumu rīkot tautas nobalsošanu par Saeimas atsaukšanu;
  2. piešķirt ierosinājumam iniciatīvas numuru 20161124-008.

 

Centrālās vēlēšanu komisijas priekšsēdētājs

Arnis Cimdars

Centrālās vēlēšanu komisijas sekretārs

Ritvars Eglājs