Tips
Lēmumi
Gads
2019
Mēnesis
Marts

LĒMUMS

Nr. 8

Rīgā, 2019. gada 8. martā

Par politiskās partijas “PROGRESĪVIE” kandidātu saraksta reģistrēšanu Eiropas Parlamenta vēlēšanām

2019. gada 6. martā Centrālajā vēlēšanu komisijā iesniegts politiskās partijas “PROGRESĪVIE” deputātu kandidātu saraksts Eiropas Parlamenta vēlēšanām. Konstatēts, ka kandidātu saraksts iesniegts, ievērojot Eiropas Parlamenta vēlēšanu likuma prasības.

Pamatojoties uz minēto un atbilstīgi Eiropas Parlamenta vēlēšanu likuma 14. panta pirmajai daļai Centrālā vēlēšanu komisija nolemj:

reģistrēt 2019. gada 25. maija Eiropas Parlamenta vēlēšanām politiskās partijas “PROGRESĪVIE” kandidātu sarakstu.

 

Centrālās vēlēšanu komisijas priekšsēdētājs

Arnis Cimdars

Centrālās vēlēšanu komisijas sekretārs

Ritvars Eglājs