Tips
Lēmumi
Gads
2011
Mēnesis
Septembris

LĒMUMS

Nr. 80

Rīgā, 2011. gada 8. septembrī

Par instrukcijas apstiprināšanu

           Centrālā vēlēšanu komisija nolemj:

           apstiprināt instrukciju “Vēlēšanu zīmju elektroniskā skaitīšana Saeimas vēlēšanās".

Centrālās vēlēšanu komisijas priekšsēdētājs                                                                               

Arnis Cimdars

Centrālās vēlēšanu komisijas
sekretāra p.i.                                                                               

Raimonds Olehno