Tips
Lēmumi
Gads
2014
Mēnesis
Augusts

LĒMUMS

Nr.81

Rīgā, 2014. gada 6.augustā

Par biedrības “Atvērtās pārvaldības partnerība Latvijā" iesniegto likumprojektu “Likums par 2012.gada 8.novembra likuma “Grozījumi likumā “Par tautas nobalsošanu, likumu ierosināšanu un Eiropas pilsoņu iniciatīvu”” atcelšanu”

2014.gada 31.jūlija sēdē Centrālā vēlēšanu komisija izskatīja biedrības “Atvērtās pārvaldības partnerība Latvijā”, reģ. Nr. 40008218958, adrese: L. Paegles iela 13/15-1, Liepāja, LV – 3401, (turpmāk – iniciatīvas grupa) iesniegto likumprojektu “Par 2012.gada 8.novembra likuma “Grozījumi likumā “Likums par tautas nobalsošanu, likumu ierosināšanu un Eiropas pilsoņu iniciatīvu”” atcelšanu” un pieņēma lēmumu noteikt termiņu līdz 2014.gada 4.augustam likumprojektā konstatēto trūkumu novēršanai.

2014.gada 4.augustā iniciatīvas grupa iesniedza labotu likumprojektu “Likums par 2012.gada 8.novembra likuma “Grozījumi likumā “Par tautas nobalsošanu, likumu ierosināšanu un Eiropas pilsoņu iniciatīvu”” atcelšanu” (pielikumā).

Konstatējusi, ka trūkumi likumprojektā ir novērsti, saskaņā ar likuma “Par tautas nobalsošanu, likumu ierosināšanu un Eiropas pilsoņu iniciatīvu” 23.panta ceturtās daļas 1.punktu, Centrālā vēlēšanu komisija 

nolemj: 

reģistrēt iniciatīvas grupas 2014.gada 4.augustā iesniegto likumprojektu “Likums par 2012.gada 8.novembra likuma “Grozījumi likumā “Par tautas nobalsošanu, likumu ierosināšanu un Eiropas pilsoņu iniciatīvu”” atcelšanu”.

Šo lēmumu viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas var pārsūdzēt Augstākās tiesas Administratīvo lietu departamentā (Brīvības bulvārī 36, Rīgā, LV – 1511).

 

Centrālās vēlēšanu komisijas priekšsēdētājs

Arnis Cimdars

Centrālās vēlēšanu komisijas sekretārs

Ritvars Eglājs