Tips
Lēmumi
Gads
2011
Mēnesis
Septembris

LĒMUMS

Nr.81

Rīgā,  2011. gada 8. septembrī

Par grozījumiem 2010. gada 3. jūnija Centrālās vēlēšanu komisijas instrukcijā „Balsu skaitīšana Saeimas vēlēšanās”, lēmums Nr. 15

      Saskaņā ar likuma „Par Centrālo vēlēšanu” 5. pantu Centrālā vēlēšanu komisija nolemj:

      Papildināt instrukcijas “Balsu skaitīšana Saeimas vēlēšanās” 46. punktu ar teikumu šādā redakcijā:

      „Skaitīšanu dokumentē. Uz sagatavotās pieraksta veidlapas norāda atzīmju”+” un svītrojumu skaitu, skaitītāja vārdu, uzvārdu un laiku cikos skaitīšana uzsākta un pabeigta.”

Centrālās vēlēšanu komisijas priekšsēdētājs

Arnis Cimdars

Centrālās vēlēšanu komisijas sekretāra p.i.

Raimonds Olehno