Tips
Lēmumi
Gads
2011
Mēnesis
Septembris

LĒMUMS

Nr. 82

Rīgā, 2011. gada 16. septembrī

Par grozījumiem vēlēšanu iecirkņu komisiju sastāvā ārvalstīs

            Saskaņā ar Republikas pilsētu un novadu vēlēšanu komisiju un vēlēšanu iecirkņu komisiju likuma 5. panta trešo daļu Centrālā vēlēšanu komisija nolemj:

  1. Atsaukt vēlēšanu iecirkņa Nr.1039 Norvēģijas Karalistē (Oslo) komisijas locekli Jolantu Pūci.

Centrālās vēlēšanu komisijas
priekšsēdētājs

 Arnis Cimdars

Centrālās vēlēšanu komisijas sekretārs                                                                              

Kārlis Kamradzis