Tips
Lēmumi
Gads
2011
Mēnesis
Septembris

LĒMUMS 

Nr. 83

Rīgā                                                                    

2011. gada 16. septembrī

Par papildus finansējuma sadalījumu republikas pilsētu,
novadu vēlēšanu komisijām

11. Saeimas vēlēšanām 2011. gada 17. septembrī 

Saskaņā ar likuma „Par Centrālo vēlēšanu komisiju” 6. panta 1. apakšpunktu  un Saeimas vēlēšanu likuma pārejas noteikumu 2. punktu Centrālā vēlēšanu komisija nolemj:

            apstiprināt šā lēmuma pielikumā norādīto papildus finansējuma sadalījumu republikas pilsētu un novadu vēlēšanu komisijām.

Centrālās vēlēšanu komisijas

priekšsēdētājs

Arnis Cimdars

  

Centrālās vēlēšanu komisijas

sekretārs

Kārlis Kamradzis

 

Pielikums

Centrālās vēlēšanu komisijas

2011. gada 16. septembra lēmumam Nr. 83

Papildus finansējuma sadalījums republikas pilsētu, novadu vēlēšanu komisijām

11. Saeimas vēlēšanām (latos)

Nr.

p. k.

Pilsēta, novads

Atlīdzība kopā

2+3

t.sk.

Atalgojums

Darba devēja sociālā apdrošināšana 24.09%

 

A

1

2

3

1

Ādažu novads

59

47

12

2

Aglonas novads

101

81

20

3

Aizkraukles novads

107

86

21

4

Aizputes novads

110

88

22

5

Aknīstes novads

100

80

20

6

Alojas novads

103

83

20

7

Alsungas novads

49

39

10

8

Alūksnes novads

123

99

24

9

Amatas novads

103

83

20

10

Apes novads

101

81

20

11

Auces novads

105

84

21

12

Babītes novads

59

47

12

13

Baldones novads

55

44

11

14

Baltinavas novads

49

39

10

15

Balvu novads

116

93

23

16

Bauskas novads

128

103

25

17

Beverīnas novads

100

80

20

18

Brocēnu novads

103

83

20

19

Burtnieku novads

106

85

21

20

Carnikavas novads

56

45

11

21

Cēsu novads

118

95

23

22

Cesvaines novads

53

42

11

23

Ciblas novads

100

80

20

24

Dagdas novads

108

87

21

25

Daugavpils  

244

197

47

26

Daugavpils novads

130

105

25

27

Dobeles novads

123

99

24

28

Dundagas novads

102

82

20

29

Durbes novads

100

80

20

30

Engures novads

106

85

21

31

Ērgļu novads

101

81

20

32

Garkalnes novads

56

45

11

33

Grobiņas novads

107

86

21

34

Gulbenes novads

130

105

25

35

Iecavas novads

59

47

12

36

Ikšķiles novads

59

47

12

37

Ilūkstes novads

107

86

21

38

Inčukalna novads

58

46

12

39

Jaunjelgavas novads

103

83

20

40

Jaunpiebalgas novads

53

42

11

41

Jaunpils novads

53

42

11

42

Jēkabpils

124

100

24

43

Jēkabpils novads

104

84

20

44

Jelgava

163

131

32

45

Jelgavas novads

129

104

25

46

Jūrmala

154

124

30

47

Kandavas novads

108

87

21

48

Kārsavas novads

105

84

21

49

Kocēnu novads

105

84

21

50

Kokneses novads

103

83

20

51

Krāslavas novads

118

95

23

52

Krimuldas novads

103

83

20

53

Krustpils novads

103

83

20

54

Kuldīgas novads

133

107

26

55

Ķeguma novads

103

83

20

56

Ķekavas novads

120

96

24

57

Lielvārdes novads

108

87

21

58

Liepāja

221

178

43

59

Līgatnes novads

54

43

11

60

Limbažu novads

120

97

23

61

Līvānu novads

113

91

22

62

Lubānas novads

53

42

11

63

Ludzas novads

116

93

23

64

Madonas novads

134

108

26

65

Mālpils novads

54

43

11

66

Mārupes novads

111

89

22

67

Mazsalacas novads

101

81

20

68

Mērsraga novads

50

40

10

69

Naukšēnu novads

51

41

10

70

Neretas novads

101

81

20

71

Nīcas novads

54

43

11

72

Ogres novads

143

115

28

73

Olaines novads

113

91

22

74

Ozolnieku novads

107

86

21

75

Pārgaujas novads

101

81

20

76

Pāvilostas novads

100

80

20

77

Pļaviņu novads

103

83

20

78

Preiļu novads

110

88

22

79

Priekules novads

103

83

20

80

Priekuļu novads

106

85

21

81

Raunas novads

54

43

11

82

Rēzekne

137

110

27

83

Rēzeknes novads

138

111

27

84

Riebiņu novads

103

83

20

85

Rīga

938

756

182

86

Rojas novads

101

81

20

87

Ropažu novads

56

45

11

88

Rucavas novads

49

39

10

89

Rugāju novads

53

42

11

90

Rūjienas novads

103

83

20

91

Rundāles novads

101

81

20

92

Salacgrīvas novads

107

86

21

93

Salas novads

101

81

20

94

Salaspils novads

116

93

23

95

Saldus novads

133

107

26

96

Saulkrastu novads

56

45

11

97

Sējas novads

51

41

10

98

Siguldas novads

117

94

23

99

Skrīveru novads

54

43

11

100

Skrundas novads

103

83

20

101

Smiltenes novads

114

92

22

102

Stopiņu novads

106

85

21

103

Strenču novads

100

80

20

104

Talsu novads

141

114

27

105

Tērvetes novads

101

81

20

106

Tukuma novads

138

111

27

107

Vaiņodes novads

53

42

11

108

Valkas novads

108

87

21

109

Valmiera

128

103

25

110

Varakļānu novads

101

81

20

111

Vārkavas novads

99

79

20

112

Vecpiebalgas novads

102

82

20

113

Vecumnieku novads

108

87

21

114

Ventspils

137

110

27

115

Ventspils novads

113

91

22

116

Viesītes novads

101

81

20

117

Viļakas novads

105

84

21

118

Viļānu novads

105

84

21

119

Zilupes novads

100

80

20

 

Kopā

12 836

10 310

2 526

Centrālās vēlēšanu komisijas

priekšsēdētājs

Arnis Cimdars

Centrālās vēlēšanu komisijas

sekretārs

Kārlis Kamradzis