Tips
Lēmumi
Gads
2018
Mēnesis
Decembris

LĒMUMS

Nr. 85

Rīgā, 2018. gada 13. decembrī

Par grozījumiem 2018. gada 10. augusta lēmumā Nr. 47 “Par finansējuma sadalījumu republikas pilsētu un novadu vēlēšanu komisijām 2018. gada Saeimas vēlēšanām”

Izdarīt Centrālās vēlēšanu komisijas 2018. gada 10. augusta lēmuma Nr. 47 “Par finansējuma sadalījumu republikas pilsētu un novadu vēlēšanu komisijām 2018. gada Saeimas vēlēšanām” pielikumā šādus grozījumus:

Nr.p. k.

Pašvaldība

Atlīdzība

Preces un pakalpojumi

Kopā finansējums

(1+2)

A

B

1

2

3

2

Aizkraukles novads

9 660

1 218

10 878

34

Gulbenes novads

35 856

3 039

38 895

Centrālās vēlēšanu komisijas priekšsēdētājs

Arnis Cimdars

Centrālās vēlēšanu komisijas sekretārs

Ritvars Eglājs