Tips
Lēmumi
Gads
2014
Mēnesis
Jūlijs

LĒMUMS

Nr. 85

Rīgā, 2014. gada 18. jūlijā 

Par grozījumiem vēlēšanu iecirkņu sarakstā

Centrālā vēlēšanu komisija ir saņēmusi pašvaldību priekšlikumus par vēlēšanu iecirkņu nosaukumu un adrešu maiņu un jauna vēlēšanu iecirkņa izveidošanu.

Atbilstīgi Republikas pilsētu un novadu vēlēšanu komisiju un vēlēšanu iecirkņu komisiju likuma 1. panta trešajai daļai Centrālā vēlēšanu komisija nolemj:

grozīt 2008.gada 3.jūlija lēmumu Nr.24 „Par vēlēšanu iecirkņu sarakstu”:

1. mainīt vēlēšanu iecirkņu nosaukumus un adreses:

Iecirkņa numurs

Iecirkņa nosaukums

Adrese

366.

Līgatnes novada dome

Spriņģu iela 4, Līgatne, Līgatnes novads

791.

Jaunmārupes pamatskola

Mazcenu aleja 4A, Jaunmārupe, Mārupes novads

957.

Skultes dienas centrs

Skultes iela 31, Skulte, Mārupes novads

2. papildināt vēlēšanu iecirkņu sarakstu:

Iecirkņa numurs

Iecirkņa nosaukums

Adrese

969.

Lidosta “Rīga”

Lidosta “Rīga” 10/1, Lidosta “Rīga”, Mārupes novads

Centrālās vēlēšanu komisijas priekšsēdētājs                                                                         

Arnis Cimdars

Centrālās vēlēšanu komisijas sekretārs                                                                                 

Ritvars Eglājs