Tips
Lēmumi
Gads
2018
Mēnesis
Decembris

LĒMUMS

Nr. 86

Rīgā, 2018. gada 13. decembrī

Par grozījumiem vēlēšanu iecirkņu sarakstā

Centrālā vēlēšanu komisija ir saņēmusi pašvaldības priekšlikumu par vēlēšanu iecirkņa nosaukuma maiņu.

Atbilstīgi Republikas pilsētu un novadu vēlēšanu komisiju un vēlēšanu iecirkņu komisiju likuma 1. panta trešajai daļai Centrālā vēlēšanu komisijanolemj:

grozīt 2008. gada 3. jūlija lēmumu Nr.24 „Par vēlēšanu iecirkņu sarakstu”:

  1. mainīt vēlēšanu iecirkņa nosaukumu:

Iecirkņa numurs

Iecirkņa nosaukums

Adrese

349.

Uzvaras pamatskola

Sporta iela 3, Uzvara, Gailīšu pag., Bauskas nov.

Centrālās vēlēšanu komisijas priekšsēdētājs

Arnis Cimdars

Centrālās vēlēšanu komisijas sekretārs

Ritvars Eglājs