Tips
Lēmumi
Gads
2014
Mēnesis
Augusts

LĒMUMS

Nr.86

Rīgā, 2014. gada 8.augustā

 Par Rīgas pilsētas vēlēšanu iecirkņu komisiju izveidošanas termiņa pagarināšanu

2014.gada 6.augustā Centrālajā vēlēšanu komisijā saņemta Rīgas pilsētas vēlēšanu komisijas 05.08.2014. vēstule Nr. VK-14-45-nd, kurā informē, ka, pieņemot vēlēšanu iecirkņu komisiju locekļu kandidātu pieteikumus 12.Saeimas vēlēšanām, konstatēts nepietiekams pieteikto personu skaits. Tādēļ Rīgas pilsētas vēlēšanu komisija lūdz pagarināt vēlēšanu iecirkņu komisiju izveidošanas termiņu līdz 2014.gada 29.augustam.

Republikas pilsētu un novadu vēlēšanu komisiju un vēlēšanu iecirkņu komisiju likuma 5.panta otrā daļa paredz, ka iecirkņa komisijas izveido attiecīgās republikas pilsētas vai novada vēlēšanu komisija Centrālās vēlēšanu komisijas noteiktā kārtībā.

Centrālā vēlēšanu komisija ar 2013.gada 25.janvāra lēmumu Nr. 4 ir apstiprinājusi Pašvaldību vēlēšanu iecirkņu komisiju izveidošanas instrukciju, kurā noteikta kārtība, kādā izveidojamas vēlēšanu iecirkņu komisijas. Instrukcijas 2.punkts noteic, ka vēlēšanām iecirkņa komisijas izveidojamas vismaz četrdesmit dienu pirms vēlēšanu dienas. Iecirkņa komisijas locekļu kandidātu pieteikšanas termiņu ne vēlāk kā sešdesmit dienas pirms vēlēšanu dienas nosaka vēlēšanu komisijas priekšsēdētājs un izliek paziņojumu domes informācijas sniegšanas vietās, kā arī ievieto attiecīgās pašvaldības mājaslapā. Tādējādi 2014.gada 4.oktobra Saeimas vēlēšanu iecirkņu komisijām jābūt izveidotām līdz 2014.gada 25.augustam.

Līdz ar to Centrālā vēlēšanu komisija konstatē, ka Rīgas vēlēšanu komisija lūdz pagarināt Rīgas pilsētas vēlēšanu iecirkņu komisiju izveidošanas termiņu par četrām dienām un termiņa pagarināšana ir objektīvi nepieciešama, lai nodrošinātu Saeimas vēlēšanu norisi Rīgas pilsētā.

Pamatojoties uz minēto un Republikas pilsētu un novadu vēlēšanu komisiju un vēlēšanu iecirkņu komisiju likuma 5.panta otro daļu, Centrālā vēlēšanu komisija

NOLEMJ:

 1. 2014.gada 4.oktobra Saeimas vēlēšanām iecirkņu komisijas Rīgas pilsētā izveidojamas ne vēlāk kā līdz 2014.gada 29.augustam;

2. uzdot Rīgas pilsētas vēlēšanu komisijas priekšsēdētājam noteikt attiecīgu iecirkņu komisijas locekļu kandidātu pieteikšanas termiņu un paziņot par to Pašvaldību vēlēšanu iecirkņu komisiju izveidošanas instrukcijas 2.punktā noteiktajā kārtībā.

 

Centrālās vēlēšanu komisijas priekšsēdētājs

Arnis Cimdars

Centrālās vēlēšanu komisijas sekretārs

Ritvars Eglājs