Tips
Lēmumi
Gads
2011
Mēnesis
Oktobris

LĒMUMS

Nr. 88

Rīgā                                                                               

2011. gada 21. oktobrī

Grozījumi Centrālās vēlēšanu komisijas 2011. gada 6. septembra lēmumā Nr. 77

Par saimnieciskajiem izdevumiem nepieciešamo naudas līdzekļu sadalījumu vēlēšanu iecirkņu komisijām ārvalstīs 11. Saeimas vēlēšanu nodrošināšanai

             Centrālā vēlēšanu komisija nolemj:

            apstiprināt grozījumus šā lēmuma pielikumā norādīto saimnieciskajiem izdevumiem nepieciešamo naudas līdzekļu sadalījumam vēlēšanu iecirkņu komisijām ārvalstīs.

 

Centrālās vēlēšanu komisijas

priekšsēdētājs                                                                                          

Arnis Cimdars

Centrālās vēlēšanu komisijas

sekretārs         

Kārlis Kamradzis

  

Pielikums

Centrālās vēlēšanu komisijas

2011. gada21. oktobra lēmumam Nr.88

 

Grozījumi 11. Saeimas vēlēšanu saimnieciskajiem izdevumiem nepieciešamo naudas līdzekļu sadalījumā vēlēšanu iecirkņu komisijām ārvalstīs

 

Nr. p.

k.

Vēlēšanu

iecirkņa

komisija

Finansējums saimnieciskajiem izdevumiem

46

Vācijas Federatīvā Republika (Hamburga)

93 EUR

Centrālās vēlēšanu komisijas

priekšsēdētājs                                                                                          

Arnis Cimdars

Centrālās vēlēšanu komisijas

sekretārs         

Kārlis Kamradzis