Tips
Lēmumi
Gads
2014
Mēnesis
Augusts

 LĒMUMS

Nr. 89

Rīgā, 2014. gada 14.augustā

 Par grozījumiem vēlēšanu iecirkņu sarakstā

 Centrālā vēlēšanu komisija ir saņēmusi pašvaldību priekšlikumus par vēlēšanu iecirkņu nosaukumu un adrešu maiņu.

Atbilstīgi Republikas pilsētu un novadu vēlēšanu komisiju un vēlēšanu iecirkņu komisiju likuma 1. panta trešajai daļai Centrālā vēlēšanu komisija nolemj:

grozīt 2008.gada 3.jūlija lēmumu Nr.24 „Par vēlēšanu iecirkņu sarakstu”:

mainīt vēlēšanu iecirkņu nosaukumus un adreses:

Iecirkņa numurs

Iecirkņa nosaukums

Adrese

269.

Aizkraukles profesionālās vidusskolas dienesta viesnīca

Bērzu iela 14, Aizkraukle, Aizkraukles novads

523.

Andrupenes tautas nams

Ezernieku iela 1, Andrupene, Andrupenes pagasts, Dagdas novads

529.

Ezernieku Saietu nams

“Saietu nams”, Ezernieki, Ezernieku pagasts, Dagdas novads

799.

Upeslejas

“Internātpamatskola”, Upeslejas, Stopiņu novads

Centrālās vēlēšanu komisijas priekšsēdētājs                                                                         

Arnis Cimdars

Centrālās vēlēšanu komisijas sekretārs                                                                                 

Ritvars Eglājs