Tips
Lēmumi
Gads
2011
Mēnesis
Maijs

LĒMUMS

Nr. 9

Rīgā, 2011. gada 5. maijā

Par finansējuma sadalījumu republikas pilsētu, novadu vēlēšanu komisijām parakstu vākšanai likuma “Grozījumi Latvijas Republikas Satversmē” ierosināšanai un parakstu vākšanai tautas nobalsošanas ierosināšanai par apturētajiem likumiem „Grozījumi likumā „Par valsts pabalstu izmaksu laika periodā no 2009. gada līdz 2012. gadam””, „Grozījums likumā „Par maternitātes un slimības apdrošināšanu””, „Grozījumi likumā „Par apdrošināšanu bezdarba gadījumam””

Saskaņā ar likuma „Par Centrālo vēlēšanu komisiju” 6. panta 1. apakšpunktu Centrālā vēlēšanu komisija nolemj:

        apstiprināt šā lēmuma pielikumā norādīto finansējuma sadalījumu republikas pilsētu un novadu vēlēšanu komisijām.

 

Centrālās vēlēšanu komisijas priekšsēdētāj                                   Arnis Cimdars

Centrālās vēlēšanu komisijas sekretāra p.i.                                    Dzintra Kusiņa