Tips
Lēmumi
Gads
2017
Mēnesis
Februāris

LĒMUMS

Nr. 9

Rīgā, 2017. gada 21. februārī

Par grozījumiem vēlēšanu iecirkņu sarakstā

Centrālā vēlēšanu komisija ir saņēmusi pašvaldību priekšlikumus par vēlēšanu iecirkņu nosaukumu un adrešu maiņu.

Atbilstīgi Republikas pilsētu un novadu vēlēšanu komisiju un vēlēšanu iecirkņu komisiju likuma 1. panta trešajai daļai Centrālā vēlēšanu komisija, nolemj:

grozīt 2008. gada 3. jūlija lēmumu Nr.24 „Par vēlēšanu iecirkņu sarakstu”:

mainīt vēlēšanu iecirkņu nosaukumus un adreses:

Iecirkņa numurs

Iecirkņa nosaukums

Adrese

633.

Ciblas pagasta pārvalde

Muižas iela 3, Cibla, Ciblas pagasts, Ciblas novads

649.

Pušmucovas tautas nams

Skolas iela 4, Pušmucova, Pušmucovas pagasts, Ciblas novads

641.

Malnavas koledžas muižas korpuss

Muižas iela 4, Malnava, Malnavas pagasts, Kārsavas novads

559.

Bitīte

"Bitīte", Laidi, Laidu pagasts, Kuldīgas novads

780.

Daugmales pagasta pārvalde

"Salnas", Daugmale, Daugmales pagasts, Ķekavas novads

594.

Nīcas novada dome

Bārtas iela 6, Nīca, Nīcas pagasts, Nīcas novads

595.

Nīcas novada Otaņķu pagasta pārvalde

"Pagastmāja", Rude, Otaņķu pagasts, Nīcas novads

696.

Krapes pagasta pārvalde

"Pagasta padomes ēka", Krape, Krapes pagasts, Ogres novads

701.

Mazozolu pagasta pārvalde

Rīgas iela 5, Līčupe, Mazozolu pagasts, Ogres novads

584.

Pagasta pārvalde

"Purenītes", Sikšņi, Dunikas pagasts, Rucavas novads

514.

Sēlpils kultūras nams

Pētera Barisona iela 6, Sēlija, Sēlpils pagasts, Salas novads

816.

Novadnieku pagasta pārvaldes administratīvā ēka

"Mežvidi", Mežvidi, Novadnieku pagasts, Saldus novads

904.

Brantu un Smiltenes pagasta pārvaldes Smiltenes pagasta pakalpojumu centrs

"Kalnamuiža 2", Kalnamuiža, Smiltenes pagasts, Smiltenes novads

676.

Stirnienes tautas nams

"Stirnienes muiža 2", Varakļānu pagasts, Varakļānu novads

500.

Elkšņu pagasta pārvalde

"Pagastmāja", Elkšņi, Elkšņu pagasts, Viesītes novads

Centrālās vēlēšanu komisijas priekšsēdētājs

Arnis Cimdars

Centrālās vēlēšanu komisijas sekretārs

Ritvars Eglājs