Tips
Lēmumi
Gads
2016
Mēnesis
Novembris

LĒMUMS

Nr. 9

Rīgā                                                                                                          

 2016.gada 24.novembrī

Par grozījumiem vēlēšanu iecirkņu sarakstā

Centrālā vēlēšanu komisija ir saņēmusi pašvaldību priekšlikumus par vēlēšanu iecirkņu nosaukumu un adrešu maiņu.

Atbilstīgi Republikas pilsētu un novadu vēlēšanu komisiju un vēlēšanu iecirkņu komisiju likuma 1. panta trešajai daļai Centrālā vēlēšanu komisija nolemj:

grozīt 2008. gada 3. jūlija lēmumu Nr.24 „Par vēlēšanu iecirkņu sarakstu”:

mainīt vēlēšanu iecirkņu nosaukumus un adreses:

Iecirkņa numurs

Iecirkņa nosaukums

Adrese

592.

Aizputes Mūzikas skola

Jāņa iela 12, Aizpute, Aizputes novads

422.

Dobeles Amatniecības un vispārizglītojošā vidusskola

Brīvības iela 28B, Dobele, Dobeles novads

423.

Dobeles sākumskola

Skolas iela 11, Dobele, Dobeles novads

661.

Dzelzavas kultūras nams

“Kultūras nams”, Dzelzava, Dzelzavas pagasts, Madonas novads

665.

Kalsnavas kultūras nams

Vesetas iela 8, Jaunkalsnava, Kalsnavas pagasts, Madonas novads

674.

Sarkaņu pagasta pārvalde

"Biksēre", Biksēre, Sarkaņu pagasts, Madonas novads

961.

Saikavas tautas nams

"Buzula", Vecsaikava, Praulienas pagasts, Madonas novads

587.

Gramzdas tautas nams

Skolas iela 5, Gramzda, Gramzdas pagasts, Priekules novads

744.

Brīvā laika pavadīšanas centrs “Strops”

Mākoņkalna iela 3, Lipuški, Mākoņkalna pagasts, Rēzeknes novads

746.

Nautrēnu pagasta sporta halle — tautas nams

"Halle", Rogovka, Nautrēnu pagasts, Rēzeknes novads

756.

Stoļerovas pagasta saieta nams

Skolas iela 2A, Stoļerova, Stoļerovas pagasts, Rēzeknes novads

258.

Ventspils 2.vidusskola

Kuldīgas iela 65, Ventspils

729.

Viļānu kultūras nams

Kultūras laukums 2, Viļāni, Viļānu novads

Centrālās vēlēšanu komisijas priekšsēdētājs                                                                         

Arnis Cimdars

Centrālās vēlēšanu komisijas sekretārs                                                                                 

Ritvars Eglājs