Tips
Lēmumi
Gads
2013
Mēnesis
Februāris

 LĒMUMS

Nr. 9

Rīgā, 2013.gada 28.februārī 

Par grozījumiem vēlēšanu iecirkņu sarakstā

Centrālā vēlēšanu komisija ir saņēmusi pašvaldību priekšlikumus par vēlēšanu iecirkņu nosaukumu un adrešu maiņu.

Atbilstīgi Republikas pilsētu un novadu vēlēšanu komisiju un vēlēšanu iecirkņu komisiju likuma 1. panta trešajai daļai Centrālā vēlēšanu komisija nolemj:

grozīt 2008.gada 3.jūlija lēmumu Nr.24 „Par vēlēšanu iecirkņu sarakstu”:

mainīt vēlēšanu iecirkņu nosaukumus un adreses:

Iecirkņa numurs

Iecirkņa nosaukums

Adrese

551.

Alsungas kultūras nams

Ziedulejas iela 1, Alsunga, Alsungas novads, LV 3306

834.

Mazirbes skola

Mazirbes skola, Mazirbe, Kolkas pagasts, Dundagas novads, LV 3270

492.

Jēkabpils pilsētas pašvaldības ēka

Stacijas laukums 5, Jēkabpils, LV 5202

783.

Krimuldas tautas nams

Parka iela 1, Ragana, Krimuldas pagasts, Krimuldas novads, LV 2144

121.

Rīgas Angļu ģimnāzija

Zvārdes iela 1, Rīga, LV 1004

374.

Kaives pagasta pārvaldes zāle

Pagasta Dārziņi, Kaive, Kaives pagasts, Vecpiebalgas novads, LV 4144

Centrālās vēlēšanu komisijas priekšsēdētājs                                                                         

Arnis Cimdars

Centrālās vēlēšanu komisijas sekretārs                                                                                 

Ritvars Eglājs