Tips
Lēmumi
Mēnesis
Janvāris

LĒMUMS Nr. 9

Rīgā, 2024. gada 30.janvārī

 

 

Par "Saskaņa" sociāldemokrātiskā partija kandidātu saraksta reģistrēšanu Eiropas Parlamenta vēlēšanām

 

 

 

2024. gada 29. janvārī Centrālā vēlēšanu komisija ir saņēmusi iesniedzēja:

 

"Saskaņa" sociāldemokrātiskā partija, reģ. Nr. 40008153670

 

iesniegto kandidātu sarakstu Eiropas Parlamenta vēlēšanām un konstatē, ka tas iesniegts, ievērojot Eiropas Parlamenta vēlēšanu likuma prasības.

Pamatojoties uz minēto un atbilstīgi Eiropas Parlamenta vēlēšanu likuma 14. panta pirmajai daļai Centrālā vēlēšanu komisija nolemj:

 

reģistrēt 2024. gada 8. jūnija Eiropas Parlamenta vēlēšanām kandidātu sarakstu: "Saskaņa" sociāldemokrātiskā partija.

 

 

Centrālās vēlēšanu komisijas

Priekšsēdētājas vietniece                                 Baiba Veisa

 

 

Centrālās vēlēšanu komisijas

sekretārs                                                           Ritvars Eglājs