Tips
Lēmumi
Gads
2011
Mēnesis
Novembris

LĒMUMS

Nr. 91

Rīgā                                                                            

2011. gada 2. novembrī

Par finansējuma sadalījumu republikas pilsētu, novadu vēlēšanu komisijām parakstu vākšanai likuma “Grozījumi Latvijas Republikas Satversmē” ierosināšanai

Saskaņā ar likuma „Par Centrālo vēlēšanu komisiju” 6. panta 1. apakšpunktu Centrālā vēlēšanu komisija nolemj:

            apstiprināt šā lēmuma pielikumā norādīto finansējuma sadalījumu republikas pilsētu un novadu vēlēšanu komisijām.

Centrālās vēlēšanu komisijas

priekšsēdētājs

Arnis Cimdars 

 

Centrālās vēlēšanu komisijas

sekretārs

Kārlis Kamradzis