Tips
Lēmumi
Gads
2011
Mēnesis
Novembris

LĒMUMS

Nr. 92

Rīgā                                                                         

2011. gada 9. novembrī

Par līdzekļu novirzīšanu

parakstu vākšanai likuma “Grozījumi Latvijas Republikas Satversmē” ierosināšanai

Saskaņā ar likuma „Par Centrālo vēlēšanu komisiju” 6. panta 1. apakšpunktu un 2011. gada 7. novembra Ministru kabineta rīkojumu Nr.578 „Par līdzekļu novirzīšanu likumprojekta „Grozījumi Latvijas Republikas Satversmē” ierosināšanai” Centrālā vēlēšanu komisija nolemj:

            Atļaut šā lēmuma pielikumā norādītajām republikas pilsētu un novadu vēlēšanu komisijām no tām 2011. gada 5. maijā (CVK lēmums Nr.9) un 2011. gada 4. jūlijā (CVK lēmums Nr. 29) piešķirtajiem finanšu līdzekļiem neizlietoto atlikumu šā lēmuma pielikumā norādītajā apmērā novirzīt parakstu vākšanas nodrošināšanai likuma „Grozījumi Latvijas Republikas Satversmē” ierosināšanai.

Centrālās vēlēšanu komisijas

priekšsēdētājs

Arnis Cimdars 

 

Centrālās vēlēšanu komisijas

sekretārs

Kārlis Kamradzis 

  

 

Pielikums

Centrālās vēlēšanu komisijas

2011. gada 9. novembra lēmumam Nr.92

Parakstu vākšanai likuma “Grozījumi Latvijas Republikas Satversmē” ierosināšanai novirzāmais 2011. gadā piešķirtā finansējuma atlikuma apmērs (latos)

Nr. p.k.

Pilsēta, novads

Parakstu vākšanai novirzāmā finansējuma apmērs (Ls)

1

Aglonas novads

1083

2

Burtnieku novads

1477

3

Daugavpils pilsēta

2728

4

Jaunjelgavas novads

1678

5

Jelgavas pilsēta

3840

6

Jūrmalas pilsēta

2403

7

Krustpils novads

1427

8

Kuldīgas novads

1678

9

Ķekavas novads

3020

10

Madonas novads

1005

11

Rēzeknes pilsēta

2425

12

Rēzeknes novads

1657

13

Rīgas pilsēta

19987

14

Rojas novads

1048

15

Saldus novads

1145

16

Talsu novads

4717

17

Tukuma novads

4502

 

Kopā:

55820

Centrālās vēlēšanu komisijas

priekšsēdētājs

Arnis Cimdars

 

Centrālās vēlēšanu komisijas

sekretārs

Kārlis Kamradzis